Tingimused

Mõisted

 1. “Teenusepakkuja” viitab ettevõttele, mis pakub pagasihoiu teenuseid Tallinna vanalinnas asuvas hostelis.
 2. “Klient” tähendab iga isikut või ettevõtet, kes kasutab Teenusepakkuja pakutavaid pagasihoiu teenuseid.
 3. “Pagas” viitab esemetele, kaupadele või varadele, mis on antud Teenusepakkujale hoiule.
 4. “Tellimus” tähendab Kliendi kinnitatud pagasihoiu teenuste kasutamist.
 5. “Veebisait” viitab veebisaidile www.tallinnluggagestorage.ee, mida haldab Teenusepakkuja.
 6. “Tingimused ja tingimused” viitab nendele Teenuse tingimustele, kaasa arvatud kõik hilisemad sätted, muudatused või lisad.

Põhisätted

 1. Tingimuste aktsepteerimine:
  • Kasutades Veebisaiti ja andes pagasi hoiule, nõustub Klient nende Tingimustega.
  • Need Tingimused jõustuvad Kliendi aktsepteerimisel pagasi hoiuleandmise hetkel.
 2. Teenuse kirjeldus:
  • Teenusepakkuja pakub pagasihoiu teenuseid otse Tallinna vanalinnas asuvas hostelis.
  • Teenusepakkuja ei kasuta pagasihoiu teenuste osutamiseks kolmandaid osapooli.
 3. Kliendi registreerimine:
  • Klientidel ei ole vaja luua veebipõhist broneeringut. Nad võivad anda oma pagasi otse hostelis hoiule.
  • Klient peab pagasi hoiuleandmise hetkel esitama täpsed ja ajakohased andmed.
 4. Kliendi õigused:
  • Klientidel on õigus kasutada pagasihoiu teenuseid hoiuleandmise hetkel.
  • Klient võib tühistada teenuse enne makse sooritamist pagasi väljaregistreerimise hetkel.
  • Klient võib pöörduda Teenusepakkuja poole küsimustega ja saada vastuse mõistliku aja jooksul.
 5. Kliendi kohustused:
  • Klient peab pagasi hoiuleandmise hetkel esitama täpsed andmed.
  • Klient peab maksma kokkulepitud tasu pagasihoiu teenuste eest kas sularahas või kaardiga pagasi väljaregistreerimise hetkel.
  • Klient ei tohi hoiule anda keelatud esemeid (nt väärisesemed, riknevad kaubad, ohtlikud kaubad).
 6. Teenusepakkuja õigused:
  • Teenusepakkujal on õigus neid Tingimusi muuta ja teatab Klientidele muudatustest Veebisaidi kaudu.
  • Teenusepakkujal on õigus keelduda pagasi vastuvõtmisest, kui Klient rikub neid Tingimusi või kui tuvastatakse keelatud esemed.
  • Teenusepakkuja võib teenuse tühistada ettenägematute asjaolude korral.
 7. Teenusepakkuja kohustused:
  • Teenusepakkuja tagab Veebisaidi kättesaadavuse ja nõuetekohase toimimise.
  • Teenusepakkuja tagab pagasihoiu teenuste kasutamiseks vajalikud tingimused.
  • Teenusepakkuja hoiab Kliendi isikuandmeid konfidentsiaalsena, välja arvatud juhul, kui see on teenuste osutamiseks vajalik.

Hinnakujundus

Pagasihoiu tasud(Üks pagas):

 • Kogu päev (12 tundi): 5 eurot
 • Kuni 24 tundi: 8 eurot
 • Üks nädal: 50 eurot
 • Muud hinnad on läbiräägitavad.

Tellimus ja tühistamine

 1. Teenuse protsess:
  • Klient annab oma pagasi otse hostelis hoiule.
  • Pagasi hoiuleandmise hetkel saab Klient kinnituse oma tellimuse kohta.
 2. Makse:
  • Klient saab pagasihoiu teenuste eest maksta sularahas või kaardiga pagasi väljaregistreerimise hetkel.
  • Makse tuleb sooritada pagasi väljaregistreerimise hetkel.
 3. Tühistamispoliitika:
  • Teenusepakkuja võib teenuse tühistada ettenägematute asjaolude korral.

Keelatud esemed

 1. Keelatud hoiuleandmiseks:
  • Esmed, mille väärtus on üle 1000 euro, väärismetallid, rahatähed, narkootikumid, taimed, loomad, relvad, tehnoloogilised seadmed, riknevad kaubad ja ohtlikud materjalid.
  • Teenusepakkuja ei võta selliseid esemeid hoiule ja Klient ei tohi neid hoiule anda.

Pagasi turvalisus

 1. Vastutus:
  • Teenusepakkuja vastutab pagasi turvalisuse eest hoiuperioodi vältel.
  • Pagasi kaotsimineku või kahjustumise korral hüvitab Teenusepakkuja Kliendile kahju, välja arvatud juhul, kui kaotsiminek või kahjustumine oli tingitud asjaoludest, mis olid väljaspool Teenusepakkuja kontrolli (nt looduskatastroofid).

Vääramatu jõud

 1. Vastutusest vabastamine:
  • Teenusepakkuja ja Klient on vabastatud vastutusest kohustuste täitmata jätmise eest vääramatu jõu olukordade tõttu (nt looduskatastroofid, sõda, streigid).

Vaidluste lahendamine

 1. Lahendamise protsess:
  • Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahendust ei leita, esitatakse vaidlused Eesti kohtu pädevusse vastavalt Eesti seadustele.